Науково-дослідні полігони Черемського

До наукових полігонів на природно-заповідних територіях належать стаціонарні ділянки спостережень, постійні пробні площі, профілі та трансекти. Вони забезпечують вивчення природного розвитку екосистем та змін внаслідок антропогенного впливу.

У Черемському природному заповіднику функціонує 13 постійних пробних площ, які призначені для стеження за станом різних компонентів природних комплексів. Постійні пробні площі функціонують в усіх екотопах заповідника (сосновому, грабово-дубовому, мішаному лісі та водно-болотному масиві). Вони мають чітко фіксовані на місцевості системою маркування знаки і свою нумерацію. На кожну площу, де проводяться спостереження, заведений паспорт за методикою, вказаною в Програмі Літопису природи.
Постійні пробні площі – із відмінною між собою рослинністю та фауністичним складом. Об’єктами досліджень є різні фітоугруповання із журавлиною болотною (Oxy­coccus palustris) для вивчення проективного покриття продуктивності, загального екостану журавлини в умовах заповідного режиму. Тут функціонує постійна пробна площа (ППП) – 1,2,3,4,5, а в дубово-грабовому – ППП-6. Спостерігається понад 20 рідкісних та зникаючих рослин. Надзвичайно цікаво вивчати популяції орхідей: зозулиних черевичків справжніх, любки дволистої, коручки чемерниковидної, гніздівки звичайної та інші. Упродовж кількох років спостерігаємо, що популяції цих рослин почуваються тут добре і кількість їх не зменшилась. Але кількість надзвичайно рідкісних рослин і не збільшується. Можливо, це пов’язано із високою вологістю та затіненням крон грабового лісу.
Урочище Сузанка (ППП-7) – це всихаюча діброва, досить цікава своїми деревостанами. Пробні площі №8 та №9 призначені для вивчення проблеми «підтоплення-підсушення» заболочених соснових борів.
ППП-10 – це перезволожений вільшаник. Тут важливо фіксувати гідрорежим струмка Лісового, що впадає в озеро Черемське. Цікавою для спостережень є ППП-11, яка знаходиться на ділянці підвищення (еолового валу), адже тут чимало рідкісних рослин. Це урочище Бугаєва гора, де зростають: гвоздика несправжньопізня, сон розкритий та інші рослини, занесені до Червоної книги України. Тут сформувався цікавий ентомологічний комплекс із рідкісними видами комах.
На ППП-12 зафіксовані осоково-сфагнові угрупування. Вона призначена для вивчення болотних фітоценозів.
ППП-13 закладена для лісотаксаційного вивчення. Подальший моніторинг є дуже важливим для біотехнічних заходів природних комплексів із метою збереження рідкісних видів флори та фауни заповідника. В науковому відділі Черемського природного заповідника зберігаються гербарні зразки рослин для користування науковців, а також для допомоги студентам природничих факультетів у процесі навчання. Гербарії – не лише матеріали для вивчення. Це нагадування, що світ природи неповторний, живий, чуттєвий і його потрібно зберегти.
Лариса ШЕВЧУК, науковий
співробітник Черемського
природного заповідника

«ЛВ» №7-8 2018р.