Поняття пралісів та їх захист

prales_3

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
Даний законопроект (доопрацьований, №4480), як зазначено у пояснювальній записці до нього, спрямований на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, в частині охорони пралісів.
Законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України «Про природно-заповідний фонд».
Підтримуючи ідею запровадження механізму охорони пралісів, Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи висловлює деякі зауваження.
Оскільки поняття «пралісів» є новим для чинного законодавства, важливим є формування його визначення через встановлення переліку критеріїв, особливостей тощо. Дотримання встановленої нормотворчої техніки повинно забезпечити виокремлення терміну «праліси» та введення у правове поле його чіткого визначення.
Разом з тим, запропоноване статтею 7 Протоколу про стале управління лісами  визначення: «праліси – природні ліси, які не зазнали безпосереднього впливу людської діяльності людини в ході свого розвитку» не є таким. Зокрема, відсутні ознаки та перелік критеріїв, за якими можна чітко ідентифікувати праліси. Комітет не вважає за доцільне вводити у правове поле українського законодавства не зовсім вдалий переклад визначення цього терміну. У визначенні пралісів мають бути присутні ознаки розміру, кількості, завдання щодо їхнього збереження та ін. Подібні норми Конвенції є нормами загального впливу, які необхідно імплементувати, враховуючи чинне національне законодавство. Відповідно до Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки, визначення термінів повинно відповідати їх змісту, що міститься в офіційній діловій мові, спеціальних науках та чинному законодавстві.
Отже, для дієвості імплементації даної норми необхідно визначити критерії, за якими можна ідентифікувати праліси. Зокрема, до таких критеріїв пропонується віднести наступні: мінімальна площа лісу, видовий склад, тип поновлення, структура лісу, де діапазон вікових груп дерев підтверджується біометричними характеристиками, та інше. При цьому критерій наявності або відсутності «антропогенного втручання», крім видимих ознак втручання, має підтверджуватися документами (лісовпорядними, плановими та управлінськими, архівами тощо). Без зайвої деталізації пропоновані критерії можуть стати тими ознаками, за якими стане можливим надати визначення пралісам та забезпечувати відповідну охорону.
Проект Закону вимагає певного техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема, згідно з загальновизнаними правилами законодавчої техніки у проекті про внесення змін спочатку розташовуються зміни до кодексів, а потім – до законів у хронологічному порядку.
Головне науково-експертне управління висловлює ряд зауважень та за результатами розгляду у першому читанні вважає, що проект може бути прийнятий за основу із наступним їх врахуванням.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції, зазначає, що у проекті не виявлено корупціогенних факторів – проект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Комітет з питань бюджету прийняв рішення, що зазначений законопроект має вплив на показники бюджету (зменшує доходи державного і місцевих бюджетів та може збільшувати надходження та витрати державного бюджету у разі виявлення відповідних порушень і залежно від покарань, що застосовуватимуться). Також, потребує уточнення дата введення в дію, в залежності від прийняття.

За матерiалами: www.rada.gov.ua