Тернопільщина. Лісівничі дослідження у заповіднику

Medobory Reserve

Територія природного заповідника «Медобори» більш ніж на 90% вкрита лісом. Лісівничі дослідження у заповіднику мають важливе значення і проводяться від початку його створення. За цей час закладена 81 лісівнича пробна площа. Дослідження на ділянках здійснюються з метою моніторингу деревостанів заповідника: вивчення стану та особливостей росту корінних, похідних, інтродукованих деревостанів; вікових дубових, а також букових лісостанів на межі природного ареалу; еколого-популяційних культур дуба звичайного та ходу росту культур.Моніторинг охоплює 15 порід у різних за віком і типом лісу деревостанах. При закладанні пробної площі проводяться попородні заміри діаметрів на висоті 1,3 м мірною вилкою до сантиметра, висот висотоміром В-3 до дециметра, довжини мірною стічкою до дециметра. Періодичність досліджень -п’ять років.У поточному році на 39 раніше закладених лісівничих пробних площах здійснюються заміри основних таксаційних показників дерев і обліки природного поновлення на цих ділянках.Також лісівничі дослідження проводяться на ботанічних пробних площах, які знаходяться у лісових масивах.На дев’яти лісопатологічних пробних площах щорічно проводиться моніторинг санітарного стану лісостанів.Результати досліджень аналізуються та подаються у Літописах природи та у наукових статтях.