СВЯТО ЛІСОВОЇ НАУКИ

 

Migunova

В Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького відбулася науково-практична конференція «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку», присвятили конференцію кільком подіям:150-річчю від дня народження академіка Георгія Миколайовича Висоцького, 90-річчю від дня народження професора Петра Степановича Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації.
P.S До цієї урочистої події випущено книгу «УкрНДІЛГА – 85 років», буклет Інституту, збірник тез понад 100 доповідей учасників конференції, а також бібліографію засновника Інституту Г.М. Висоцького.

Конференцію відкрив директор УкрНДІЛГА д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, Віктор Ткач. З вітальним словом виступив Віктор Корнієнко, начальник відділу науки та зв’язків з громадськістю Держлісагентства України.

excursion2

Дві перші доповіді пленарного засідання були присвячені ювілярам. Професор Олена Мігунова присвятила доповідь засновнику Інституту Г.М. Висоцькому, його біографії, внеску у ґрунтознавство, лісову типологію, ландшафтознавство, агролісомеліорацію. Один із численних учнів П.С. Пастернака, нині завідувач лабораторії екології УкрНДІЛГА, канд. с.-г. наук Володимир Ворон розповів про свого вчителя.

Третьому ювіляру – безпосередньо УкрНДІЛГА та його ролі у розвитку української лісівничої науки – було присвячено доповідь директора Інституту Віктора Петровича Ткача.

selection

Директор навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України проф. Петро Іванович Лакида ознайомив учасників конференції зі здобутками у вивченні біотичної продуктивності лісів України в умовах глобальних викликів. Доповідь проф. Василя Івановича Парпана (директора УкрНДІ гірського лісівництва) була присвячено питанням трансформації гірських лісових екосистем, причому було визначено шляхи їхнього збереження, підтримання стабільності і стійкості.

rozsadnyk

Аналізу лісової політики України та шляхів її вдосконалення було присвячено доповідь завідувача лабораторії економіки УкрНДІЛГА Артема Сергійовича Торосова. Сучасні проблеми ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення висвітлені у доповіді директора Поліського філіалу УкрНДІЛГА канд. с.-г. наук Олександра Васильовича Тарасевича. Здобутки й перспективи досліджень питань захисту лісу були окреслені у презентації завідувача лабораторії захисту лісу, д-ра с.-г. наук, професора Валентини Львівни Мєшкової.

Подальша робота конференції здійснювалася у двох секціях. Для виступів на секційних засіданнях надавали перевагу молодим ученим, яким ставили питання та жваво обговорювали особливості методики. У сучасних умовах, коли науковці зрідка мають можливість брати участь у конференціях в інших містах, саме у своєму Інституті вони мають тренуватися та вчитися відстоювати правомірність своїх висновків.

section_Meshkova

У першій секції було згруповано доповіді з питань лісознавства, лісівництва, ґрунтознавства, лісовідтворення, лісової політики, економіки, лісовпорядкування, інвентаризації, моніторингу й сертифікації лісів, використання передових інформаційних технологій.

Зав. лабораторії лісових культур і агролісомеліорації д-р с.-г. наук, проф. Григорій Борисович Гладун висвітлив перспективи розвитку агролісомеліорації та захисного лісорозведення, с.н.с. Петро Богданович Тарнопільський – перспективи лісової рекультивації земель, порушених відкритим видобутком корисних копалин, директор Степового філіалу УкрНДІЛГА канд. с.-г. наук Віктор Васильович Шевчук – особливості вирощування лісів на Нижньодніп¬ровських пісках. Було розглянуто особливості використання ГІС-технологій у лісовпорядкуванні (Олександр Ігоревич Борисенко, Вадим Володимирович Богомолов), типологічного різноманіття водозбору річки Уди (Олександр Богданович Бондар), санітарного стану дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву (Олексій Володимирович Кобець), розвитку природного поновлення деревних порід (Максим Григорович Румянцев), технології вирощування сіянців сосни із закритою кореневою системою (Олег Миколайович Даниленко).

До другої секції увійшли доповіді з екології, селекції й захисту лісу. Крім ювілеїв, які зазначені у назві конференції, цього року виповнилося 110 років від дня народження Сергія Сергійовича П’ятницького, а також 80 років – від дня народження 80-річчям Ігоря Миколайовича Патлая, який очолював Інститут у важкі 90-ті роки. Біографії та науковим здобуткам цих учених було присвячено доповіді зав. лабораторії селекції канд. с.-г. наук Світлани Анатоліївни Лось та с. н. с. цієї самої лабораторії канд. с.-г. наук Лілії Олександрівни Торосової.

Дуже цікавою була доповідь канд. с.-г. наук с.н.с. Лариси Іванівни  Терещенко стосовно сезонної динаміки пиління та дозрівання шишок сосни звичайної у зв’язку з метеоумовами, в якій проаналізовані дані майже за 20 років.

У «блоці» екологія розглядали особливості реакції соснових лісів на антропогенне навантаження (техногенне забруднення, рекреацію, пожежі, зміни рівня ґрунтових вод тощо), зокрема вивчення цих питань дендрохронологічними методами (канд. с.-г. наук Володимир Пантелейович Ворон, канд. с.-г. наук Ірина Михайлівна Коваль). У блоці «захист лісу» увагу було присвячено шкідливості великого соснового довгоносика (Ірина Миколаївна Соколова), мало вивчених комах на березі (Яна Вікторівна Кошеляєва, канд. с.-г. наук Юрій Євгенович Скрильник), ясені (канд. с.-г. наук Ольга Миколаївна Кукіна), липі та дубі (канд. с.-г. наук Ольга Вікторівна Зінченко).

На другий день роботи конференції учасники відвідали дослідно-виробничі об’єкти Харківської лісової науково-дослідної станції. Було оглянуто теплиці, розсадник, досліди з вирощування садивного матеріалу сосни та дуба із закритою кореневою системою, досліди з проведення різних видів рубок, а також селекційні об’єкти (плантації модрини, дуба тощо). У конторі Дергачівського лісництва було підбито підсумки конференції та прийнято її резолюцію.

Зав. лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА

д-р с.-г. наук, професор Валентина Мєшкова